IBAN Validator

Bosnia & Herzegovina

Last Update Date: 2011-02-24


Bank Code Bank Name Branch Name Support
000 Centralna banka BiH
101 Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
102 Union banka d.d. Sarajevo
132 NLB Tuzlanska banka dd, Tuzla
134 Investiciono-komercijalna banka dd Zenica
137 MOJA BANKA dd Sarajevo
140 Volksbank BH dd
141 Bosna bank international d.d. Sarajevo
154 Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
160 Vakufska banka d.d. Sarajevo
161 Raiffeisen Bank dd BiH
182 BOR banka dd Sarajevo
186 Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Sarajevo
187 Postbank BH dd Sarajevo
194 ProCredit Bank Sarajevo
195 Razvojna banka Federacije BiH
198 Komercijalno-investiciona banka dd V.Kladuša
199 Sparkasse Bank d.d.
306 Hypo Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar
338 UniCredit Bank d.d.
551 Unicredit Bank a.d. Banja Luka
552 Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
554 Pavlović International Bank a.d.
555 Nova banka ad Banja Luka
562 NLB Razvojna banka
565 Bobar banka ad Bijeljina
567 Volksbank a.d. Banja Luka
568 Balkan Investment Bank AD Banja Luka
571 Komercijalna banka AD Banja Luka
572 МF Bank, a.d. Banja Luka